Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ex art. 13-14 din Regulamentul UE 2016/679

Subiecții datelor: navigatorii pe site-uri de internet.

DAKOTA GROUP SAS, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu și în scopul Regulamentului UE 2016/679, denumit în continuare "GDPR", vă informează că legislația menționată mai sus prevede protecția persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și că această prelucrare se va baza pe principiile de corectitudine, legalitate, transparență și protecție a vieții private și a drepturilor dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale ale legislației menționate mai sus și cu obligațiile de confidențialitate prevăzute de aceasta.

Scopurile și temeiul juridic al prelucrării: în special, datele dvs. vor fi utilizate în următoarele scopuri legate de îndeplinirea măsurilor legate de obligațiile contractuale sau precontractuale:

 • accesul tehnic și funcțional la site nu se păstrează date după închiderea browserului;
 • Scopuri de navigare evoluate sau gestionarea personalizată a conținutului;
 • scopuri statistice și de analiză a navigației și a utilizatorilor.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate, cu acordul dumneavoastră, în următoarele scopuri:

 • în scopuri de marketing și publicitate.

Furnizarea datelor este opțională pentru dumneavoastră în ceea ce privește scopurile menționate mai sus, iar refuzul dumneavoastră de a furniza astfel de date nu afectează continuarea relației sau caracterul adecvat al prelucrării.

Metoda de prelucrare. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele moduri:

 • prin intermediul calculatoarelor electronice care utilizează sisteme software operate de terți;
 • prin intermediul calculatoarelor electronice care utilizează sisteme software gestionate direct sau programate;
 • tratament temporar în formă anonimă.

Toate prelucrările sunt efectuate în conformitate cu metodele prevăzute la articolele 6, 32 din RGPD și prin adoptarea unor măsuri de securitate adecvate.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai de către personalul autorizat în mod expres de către operator și, în special, de către următoarele categorii de angajați:

 • programatori și analiști;
 • biroul administrativ;
 • Birou comercial;
 • Departamentul de marketing.

Comunicare: Datele dumneavoastră pot fi comunicate unor părți externe pentru gestionarea adecvată a relației și, în special, următoarelor categorii de destinatari, inclusiv tuturor procesatorilor de date numiți în mod corespunzător:

 • Facebook Connect: Serviciul de publicitate, direcționarea publicității, analiză/măsurare, personalizarea conținutului;
 • Facebook Custom Audience: Serviciul de publicitate, Ținta de publicitate, Personalizarea conținutului;
 • Bursa Facebook (FBX): Serviciul de publicitate, direcționarea publicității, personalizarea conținutului;
 • Facebook Social Graph: Serviciul de publicitate, direcționarea publicității, personalizarea conținutului;
 • Facebook Social Plugins: Serviciul de publicitate, direcționarea publicității, personalizarea conținutului;
 • Facebook: Serviciul de publicitate, direcționarea publicității, personalizarea conținutului;
 • Google AdWords: Serviciul de publicitate, Targetarea publicității, Analiză/măsurare, Personalizarea conținutului, Optimizare;
 • Google Analytics: direcționarea publicității, analiză/măsurare, optimizare;
 • Rețeaua Google Display Network: Serviciul de publicitate, Direcționarea publicității, Analiză/măsurare, Personalizarea conținutului, Optimizare;
 • Google Plus: Serviciul de publicitate, Direcționarea publicității, Analiză/măsurare, Personalizarea conținutului, Optimizare;
 • Google Tag Manager: Analiză/Măsurare, Personalizare conținut, Optimizare;
 • Google Translate: Serviciu de publicitate, Direcționarea publicității, Analiză/măsurare, Personalizarea conținutului, Optimizare;
 • Google: Serviciul de publicitate, Direcționarea publicității, Analiză/măsurare, Personalizarea conținutului, Optimizare;
 • Hubspot;
 • LinkedIn: direcționarea publicității, analiză/măsurare, personalizarea conținutului;
 • Servicii de management de marketing digital;
 • Twitter: direcționarea publicității, analiză/măsurare, personalizarea conținutului;
 • YouTube: Servicii de publicitate, direcționarea publicității, analiză/măsurare, personalizarea conținutului, optimizare.

Diseminare: Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi diseminate în niciun fel.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate, în limita scopurilor menționate mai sus, în următoarele țări:

 • Țările UE;
 • Statele Unite ale Americii.

Perioada de păstrare. Dorim să vă informăm că, în conformitate cu principiile legalității, limitării scopului și minimizării datelor, în conformitate cu articolul 5 din RGPD, perioada de păstrare a datelor dvs. personale este:

 • stabilite pentru o perioadă de timp care nu depășește atingerea scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate pentru îndeplinirea și îndeplinirea scopurilor contractuale;
 • stabilite pentru o perioadă de timp care să nu depășească durata de prestare a serviciilor furnizate;
 • stabilite pentru o perioadă de timp care să nu depășească realizarea scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate și cu respectarea termenelor obligatorii prevăzute de lege.

Gestionarea modulelor cookie: Dacă aveți îndoieli sau preocupări cu privire la utilizarea modulelor cookie, puteți lua întotdeauna măsuri pentru a împiedica instalarea și citirea acestora, de exemplu, modificând setările de confidențialitate din browserul dvs. pentru a bloca anumite tipuri de module cookie.

Deoarece fiecare browser - și adesea diferite versiuni ale aceluiași browser - diferă considerabil unul de celălalt, dacă preferați să acționați independent prin intermediul preferințelor browserului dumneavoastră, puteți găsi informații detaliate despre procedura necesară în ajutorul browserului dumneavoastră. Pentru o prezentare generală a modului de acțiune pentru cele mai frecvente browsere, vă rugăm să vizitați www.cookiepedia.co.uk.

Companiile de publicitate vă permit, de asemenea, să renunțați, dacă doriți, la primirea de reclame direcționate. Acest lucru nu împiedică instalarea de module cookie, dar oprește utilizarea și colectarea anumitor date de către aceste companii.

Pentru mai multe informații și opțiuni de retragere, vă rugăm să vizitați www.youronlinechoices.eu/.

Controlorul de date: Controlorul de date, în conformitate cu legea, este DAKOTA GROUP SAS (Via Pitagora, 3 , 37010 Affi (VR); număr de TVA: 07971400960) în persoana reprezentantului său legal pro tempore.

Aveți dreptul de a obține de la operatorul de date ștergerea (dreptul de a fi uitat), limitarea, actualizarea, rectificarea, portabilitatea, opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și, în general, puteți exercita toate drepturile prevăzute la articolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din RGPD.

Reg. UE 2016/679: art. 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Drepturile persoanei vizate

 1. Persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, comunicarea acestora într-o formă inteligibilă și posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

 2. Persoana în cauză are dreptul de a fi informată:
  1. originea datelor cu caracter personal;
  2. scopurile și metodele de prelucrare;
  3. logica aplicată în cazul prelucrării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
  4. datele de identificare ale titularului, ale persoanelor responsabile și ale reprezentantului desemnat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);
  5. entităților sau categoriilor de entități cărora sau cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot lua cunoștință de acestea în calitatea lor de reprezentant (reprezentanți) desemnat (desemnați) pe teritoriul statului, de persoană (persoane) împuternicită (împuternicite) de operator (împuternicite) sau de persoană (persoane) responsabilă (responsabile) de prelucrare.
 1. Persoana vizată are dreptul de a obține:
  1. actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor;
  2. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a datelor a căror stocare nu este necesară în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  3. o certificare care să ateste că operațiunile prevăzute la literele (a) și (b) au fost notificate, inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, entităților cărora sau cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care această cerință se dovedește imposibilă sau implică un efort vădit disproporționat în raport cu dreptul care trebuie protejat;
  4. portabilitatea datelor.
 1. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:
  1. din motive legitime la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;
  2. prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicări comerciale.
Politica de gestionare a datelor clienților
Politica de gestionare a datelor furnizorilor

CERERE DE INFORMATII.SCRIE-NE!

Alegeți canalul pe care îl preferați și contactați-ne pentru sfaturi de specialitate sau pentru a solicita informații despre produsele și serviciile noastre.

<!-- HubSpot performance collection script --> <script defer src="https://static.hsappstatic.net/content-cwv-embed/static-1.971/embed.js"></script> <script> var hsVars = hsVars || {}; hsVars['language'] = 'ro'; </script> <script src="/hs/hsstatic/cos-i18n/static-1.53/bundles/project.js"></script> <!-- $$__SECOND_PASS_JS_FOOTER__$$ -->